MENU

Polityka prywatności

Co rozumiemy przez „informacje osobowe”?

Dla nas „informacje osobowe” oznaczają informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
Wszelkie informacje, które nie są takimi informacjami stanowią „informacje nieosobowe”.
W przypadku przechowywania informacji osobowych wraz z informacjami nieosobowymi, traktujemy taką kombinację jako informacje osobowe. W przypadku usunięcia wszystkich informacji osobowych ze zbioru danych, pozostałe dane stanowią dane nieosobowe.