MENU

Informacja o produkcie

Kategoria produktowa

Lampa na biurko / Klosz
Każdy produkt zostanie sprawdzony przez dział usług po-sprzedażowych firmy UNILUX.
Jeśli analiza potwierdzi brak wady, koszty obsługi i transportu muszą zostać opłacone przez klienta.

Zegar biurowyKażdy produkt zostanie sprawdzony przez dział usług po-sprzedażowych firmy UNILUX.
Jeśli analiza potwierdzi brak wady, koszty obsługi i transportu muszą zostać opłacone przez klienta.

Zakup produktu

Data zakupu produktu*

Ilość*

Pobierz Twoją fakturę (format JPG, PNG, PDF)*

Numer kodu kreskowego EAN / Opis produktu*

?
Code barre

Kod kreskowy EAN na opakowaniu

Code EAN

Kod kreskowy EAN na etykiecie produktu

Pobierz zdjęcie etykiety lub produktu (format JPG, PNG, PDF)

?
Code barre

Kod kreskowy EAN na opakowaniu

Code EAN

Kod kreskowy EAN na etykiecie produktu

Data produkcji

?
Code barre

Twoja reklamacja

Kategoria problemu*


Zdjęcie wykrytej wady (mocno zalecane w celu przyspieszenia załatwienia reklamacji (format JPG, PNG, PDF))

Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach :
- Produkty uszkodzone podczas transportu
- Niewłaściwe wykorzystanie
- Żarówka
W takim przypadku prześlemy do Państwa wycenę kosztów.

Dane Klienta

*OBOWIĄZKOWY

UNILUX zobowiązuje się nie ujawniać Twoich danych osobowych, w związku z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych