Søg efter

Søg efter

Generelle vilkår og betingelser for salg


ARTIKEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER

Disse generelle salgsbetingelser er indgået mellem firmaet HAMELIN SAS – Et aktieselskab med en kapital på 2.800.000 € med hovedkontor på Avenue du Général HARRIS 14000 CAEN, registreret i CAEN handelsregister nr. 552 132 961 momsnummer FR 26 552132961– (herefter benævnt "UNILUX") og enhver person, der ønsker at foretage et køb (herefter benævnt "Kunden") via hjemmesiden https://revision.my-UNILUX.com (herefter benævnt "Webstedet"). UNILUX og Kunden vil nedenfor blive benævnt samlet som "Parterne".

Det er vigtigt at nævne, at UNILUX er et datterselskab af HOLDHAM, ejeren af Webstedet, hvor HOLDHAM stiller Webstedet til rådighed for UNILUX til kommercialisering af dets produkter.

Disse generelle betingelser udgør en fjernsalgskontrakt, der definerer UNILUXs og Kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salget af de produkter, der er anført på Webstedet (herefter benævnt "Produkter").

Kunderne er udelukkende forbrugere, defineret som fysiske personer, der handler med henblik på formål, der ikke falder ind under deres kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet.

Det at afgive en ordre via Webstedet indebærer Kundens fulde og uforbeholdne accept af disse generelle betingelser, med undtagelse af alle andre dokumenter såsom brochurer, reklamekataloger og produktbeskrivelser udstedt af UNILUX, som kun har vejledende værdi. I denne forbindelse bekræfter valideringen af ordren Kundens fulde og hele accept af disse generelle betingelser.

Disse generelle betingelser kan til enhver tid og uden varsel ændres af UNILUX, og ændringerne vil derefter være gældende for alle ordrer efter denne ændring. UNILUX kan lejlighedsvis ændre visse bestemmelser i sine generelle salgsbetingelser, så det anbefales, at Kunden læser dem grundigt igennem, inden hver ordre valideres. Under alle omstændigheder er de generelle salgsbetingelser gældende på dagen for Kundens afgivelse af ordren.

Det forhold, at en af Parterne på et givet tidspunkt ikke håndhæver en af disse betingelser, kan ikke fortolkes som en fraskrivelse af retten til senere at håndhæve nogen af de pågældende betingelser. Annulleringen af en bestemmelse i disse generelle betingelser påvirker ikke gyldigheden af de generelle betingelser som helhed.

Disse generelle salgsbetingelser suppleres af de generelle brugsbetingelser for Webstedet for HOLDHAM og af UNILUXs fortroligheds- og cookiepolitik.

Disse generelle betingelser gælder kun for køb foretaget af Kunder, der befinder sig i det franske fastland (inklusive Korsika) og leveret udelukkende på dette territorium. UNILUX forbeholder sig retten til at afvise enhver ordre, hvis leveringsadresse ikke er på det nævnte territorium.

For spørgsmål eller klager vedrørende Produkter, ordrer, fortrydelsesret, anvendelse af produktgarantien eller Webstedet, kan Kunden kontakte UNILUX på følgende oplysninger:

Via post: HAMELIN SAS – Salgsadministration – Avenue du Général Harris – 14 054 CAEN CEDEX 4

Telefon: 02.14.40.61.76.

E-mail: revision.my-UNILUX@hamelinbrands.com

ARTIKEL 2: WEBSTEDET

Alt indhold på Webstedet eller enhver reklamedokumentation (illustrationer, tekster, beskrivelser, mærker, billeder, videoer) tilhører UNILUX eller bruges med tilladelse fra rettighedshaverne. Enhver fuldstændig eller delvis gengivelse, såvel som oprettelse af hyperlinks, er forbudt, medmindre UNILUX har givet sin udtrykkelige og forudgående tilladelse.

ARTIKEL 3: PRODUKTER

3.1 PRÆSENTATION AF PRODUKTER / SCRIBZEE®-APP

Præsentationen af Produkterne tilbudt af UNILUX på Webstedet gør det muligt for Kunden at kende de væsentlige egenskaber ved det Produkt, han ønsker at bestille.

UNILUX gør alt for at lægge oplysninger om de væsentlige egenskaber ved Produkterne online, herunder tekniske beskrivelser og/eller fotografier, der illustrerer Produkterne.

Under alle omstændigheder kan UNILUXs ansvar ikke gøres gældende for eventuelle ændringer eller fejl vedrørende beskrivelsen af de købte Produkters egenskaber, medmindre de væsentlige egenskaber ved Produktet påvirkes.

Fotografier, illustrationer og tekster på Webstedet er ikke kontraktlige.

Alle Produkter, med undtagelse af skrivetilbehør som highlightere, tuscher eller blyanter, tillader, ud over håndskrevne noter, scanning, lagring og organisering af håndskrevne noter via værktøjer (såsom smartphones eller tablets) og via SCRIBZEE®-appen. I denne forbindelse informeres Kunden om, at for at kunne benytte disse funktioner, skal han forudgående downloade SCRIBZEE®-appen på sin smartphone eller tablet via Google Play eller App Store.

3.2 PRODUKTETS TILGÆNGELIGHED

Produkterne tilbydes til salg inden for grænserne af tilgængelige lagre, produktionsmuligheder og forsyningsmuligheder fra UNILUXs leverandører.

Produktets tilgængelighed er angivet under produktvalget, forbeholdt eventuelle synkroniseringsfejl i UNILUXs computersystem. Under alle omstændigheder vil produktets tilgængelighed blive endeligt bekræftet ved forsendelsesbekræftelsen af ordren, som vil blive sendt til Kunden via e-mail.

I tilfælde af at et af de bestilte Produkter ikke er tilgængeligt under forberedelsen af Kundens ordre, forpligter UNILUX sig til at kontakte Kunden hurtigst muligt for at informere ham om, hvornår dette Produkt eventuelt kan blive leveret. Hvis denne periode er for lang, kan Kunden vælge at annullere sin ordre, og de betalte beløb vil derefter blive refunderet hurtigst muligt.

ARTIKEL 4: ORDRER

Kunden erklærer at have kapacitet til at indgå denne kontrakt, dvs. være myndig og ikke være under værgemål eller kurateli.

Kunden afgiver sin ordre i overensstemmelse med de anvisninger, der gives på Webstedet.

De oplysninger, som Kunden giver til UNILUX ved en ordre og/eller på sin registreringsformular, skal være fuldstændige, nøjagtige og ajourførte. Under alle omstændigheder er Kunden ansvarlig for de oplysninger, der indtastes på sin registreringsformular og ved ordreafgivelsen. I tilfælde af fejl (navn, adresse osv.), kan UNILUX ikke holdes ansvarlig for fejl eller forsinkelser i leveringen af Produkterne.

Kundens ordre vil kun være endelig efter betaling af den tilsvarende pris, som nærmere angivet i artikel 5 i nærværende. Med andre ord formaliserer Kundens betaling fast og endeligt fjernsalgskontrakten indgået med UNILUX.

Når ordren er betalt, kan Kunden udskrive siden, der opsummerer sin ordre. Under alle omstændigheder vil Kunden modtage en ordrebekræftelse via e-mail, ledsaget af formularen til eventuel udøvelse af fortrydelsesretten, senest på leveringstidspunktet. Ordresammendraget skal opbevares, da det udgør beviset for Kundens ordre og kontrakten, der binder Parterne.

UNILUX forbeholder sig retten til ikke at acceptere en ordre af en legitim årsag, såsom problemer med at forstå den modtagne ordre, forudsigelige problemer med levering eller en unormal mængde af bestilte varer i forhold til en forbrugers normale behov eller unormale priser vist på webstedet på grund af et teknisk problem. I dette tilfælde vil UNILUX informere Kunden via e-mail hurtigst muligt for at validere eller ej accepten af ordren.

UNILUX forbeholder sig også retten til ikke at opfylde enhver anmodning fra Kunden, der ville være urimelig eller afvigende fra almindelig lov og/eller sine generelle betingelser eller i tilfælde af en igangværende tvist med Kunden, især i tilfælde af ubetalte beløb fra Kundens side vedrørende tidligere ordrer afgivet via Webstedet eller på anden måde, da disse scenarier betragtes som legitime grunde. I sådanne tilfælde kan UNILUXs ansvar ikke på nogen måde gøres gældende.

ARTIKEL 5: PRISER OG BETALING

Produkterne faktureres i henhold til den gældende pris, der er nævnt på Webstedet på salgstidspunktet. Priserne er angivet i euro og inkluderer alle afgifter, den gældende moms på faktureringstidspunktet. Priserne inkluderer ikke eventuelle leveringsomkostninger, som faktureres separat og tydeligt angives for Kunden, før ordren godkendes.

Transportomkostningerne er angivet på fanen "levering".

Disse omkostninger bestemmes på baggrund af transportmetoden, ordremængden samt destinationen.

Den samlede pris for ordren angives under alle omstændigheder i slutningen af onlineordren, før den godkendes, og svarer til prisen for Produkterne inklusive moms, hvortil eventuelle transportomkostninger tilføjes.

UNILUX forbeholder sig retten til at ændre sine salgspriser til enhver tid. Dog kan ingen ændring efter ordreafgivelse anvendes af UNILUX. Den gældende pris for de bestilte Produkter er den, der er angivet på Webstedet på dagen for ordren.

Ordrer betales i euro, fuldt og kontant. På intet tidspunkt kan de betalte beløb betragtes som depositum eller forudbetaling.

Betalingen sker med kreditkort via PayPal eller Stripe.

Når betalingen er bekræftet, modtager Kunden ordrebekræftelsen via e-mail, ledsaget af fakturaen.


ARTIKEL 6: LEVERING / MODTAGELSE

6.1 LEVERINGSTIDER

Leveringstiderne for Produkterne er vejledende, medmindre UNILUX udtrykkeligt og skriftligt har forpligtet sig til faste datoer og tidspunkter.

I tilfælde af forventet forsinkelse i leveringen vil UNILUX informere Kunden hurtigst muligt via e-mail og give en estimering af den yderligere leveringstid.

Under alle omstændigheder, medmindre andet er angivet, forpligter UNILUX sig til at levere til Kunden inden for maksimalt 10 arbejdsdage fra kontraktens indgåelse.

UNILUX kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende modtagelse på grund af force majeure eller Kundens fejl, såsom Kundens fravær ved leveringstidspunktet eller manglende afhentning af Produkterne ved levering til et afhentningssted.

Hvis der ikke leveres inden for den udtrykkeligt aftalte tid, eller, hvis der ikke er aftalt en tid, senest tredive (30) dage efter kontraktens indgåelse, kan Kunden opfordre UNILUX til at gennemføre leveringen inden for en rimelig forlænget frist ved anbefalet brev med kvittering. Hvis UNILUX ikke opfylder denne nye frist, kan Kunden ophæve kontrakten ved anbefalet brev med kvittering. Kontrakten betragtes som ophævet ved UNILUXs modtagelse af dette brev, medmindre UNILUX har gennemført leveringen i mellemtiden.

6.2 LEVERING

Levering af Produkterne sker kun inden for det franske fastland (inklusive Korsika).

Levering kan, efter Kundens valg, ske:

  1. Til den leveringsadresse, som Kunden har angivet ved bestillingen på Webstedet; eller
  2. Til det afhentningssted, som Kunden har valgt ved bestillingen på Webstedet blandt de foreslåede muligheder. Valget af afhentningssted foretages efter betaling af bestillingen.

Levering til den af Kunden angivne adresse

De af Kunden bestilte Produkter leveres til den adresse, som Kunden har angivet ved bestillingen.

UNILUX kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for forsinkelser og/eller manglende levering som følge af en forkert eller ukorrekt adresse, eller hvor levering viser sig umulig.

Levering anses for at være udført af UNILUX ved overgivelsen af de bestilte Produkter i hånden, i postkassen eller ved afhentning på postkontoret.

I tilfælde af Kundens fravær ved leveringstidspunktet og/eller umulighed for at aflevere pakken i postkassen, vil en meddelelse eller et andet dokument blive afleveret og/eller sendt til Kunden. Det er derefter op til Kunden at følge de angivne anbefalinger for at få leveret eller afhentet sin bestilling.

UNILUX gør Kunden opmærksom på, at i tilfælde af aflevering af pakken i postkassen og dermed uden Kundens underskrift, vil transportøren informere UNILUX elektronisk om leveringen. Derfor kan enhver indsigelse mod faktisk levering i postkassen afvises af UNILUX, hvis transportøren har bekræftet at have leveret pakken.

Levering til afhentningssted

De af Kunden bestilte Produkter vil blive leveret til det afhentningssted, som Kunden har valgt, og det påhviler Kunden at afhente Produkterne.

Kunden informeres om leveringen af Produkterne via e-mail.

Kunden informeres derefter om fristen for afhentning af sin bestilling.

Ved afhentning skal Kunden fremvise gyldig identifikation.

Hvis Kunden ikke afhenter Produkterne på afhentningsstedet inden for den angivne frist, og efter en påmindelse uden resultat, vil pakken blive returneret til UNILUX eller den afsendende virksomhed. Kunden vil blive informeret via e-mail om pakkens retur til UNILUX. Kunden kan herefter annullere sin bestilling og vil blive refunderet, eller anmode om en ny levering, som vil blive faktureret.

6.3 MODTAGELSE

Kunden er forpligtet til personligt at modtage de bestilte Produkter og forpligter sig til at underskrive følgesedlen, hvis det er nødvendigt.

Det er Kundens ansvar at kontrollere Produkternes tilstand og antal ved modtagelsen. Denne kontrol anses for udført, når Kunden eller en person, der er bemyndiget af ham, har underskrevet følgesedlen.

I tilfælde af aflevering af pakken i postkassen uden mulighed for Kunden at kontrollere Produkternes tilstand og antal ved leveringstidspunktet, har Kunden tre dage til at informere UNILUX om mangler eller defekter.

Ved tvivl, beskadigelse af Produktet under transport, skade, mangel eller forsinkelse skal Kunden præcisere og klart angive forbehold på følgesedlen. Kunden skal bekræfte disse forbehold over for transportøren ved anbefalet brev med kvittering inden for tre (3) dage, undtagen helligdage, efter modtagelsen af Produkterne.

I henhold til artikel L. 224-65 i forbrugerloven, når Kunden personligt modtager de transporterede varer og transportøren ikke har givet mulighed for faktisk at kontrollere deres tilstand, forlænges den ovennævnte frist til ti (10) dage.

Ved levering til afhentningssted, hvis Kunden konstaterer ved afhentning af sin bestilling, at pakkens emballage er beskadiget (beskadiget, revet, allerede åbnet osv.), skal Kunden informere afhentningsstedet om, at han nægter at modtage pakken, og den vil derefter blive returneret til afsendervirksomheden.

Under alle omstændigheder skal klager over synlige mangler eller manglende overensstemmelse med Produktet fremsættes til UNILUX i overensstemmelse med artikel 9 i nærværende generelle betingelser og vedhæftes fotografier, så UNILUX eventuelt kan rette henvendelse til transportøren.

 


ARTIKEL 7: FORTRYDELSESRET

7.1 EKSISTENS, FRAVÆR ELLER TAB AF FORTRYDELSESRET

I henhold til artikel L. 221-18 i Forbrugerloven har Kunden en fortrydelsesret på fjorten (14) dage, der begynder dagen efter modtagelsen af de bestilte Produkter. Hvis denne fortrydelsesfrist udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges den til den følgende første hverdag.

I tilfælde af en bestilling, der omfatter flere varer leveret separat, eller en bestilling af en vare bestående af flere partier eller dele leveret over en bestemt periode, begynder fortrydelsesfristen ved modtagelsen af den sidste vare, det sidste parti eller den sidste del.

7.2 UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

For at udøve sin fortrydelsesret, hvor denne kan udøves, skal Kunden inden for fjorten (14) dage sende en klar erklæring om sin beslutning om at fortryde til UNILUX, enten via standardformularen (i bilag 1 til disse betingelser) eller en utvetydig erklæring, til den adresse, der er angivet i artikel 1 i disse betingelser.

I denne sammenhæng skal Kunden returnere Produktet/Produkterne for egen regning inden for fjorten (14) dage efter meddelelsen om sin beslutning om at fortryde. Produkterne skal returneres i deres originale emballage, ubrugte og i perfekt stand, uden nogen tegn eller mærker, med etiketter, alt tilbehør og eventuelle gaver til følgende adresse:

HAMELIN SAS

Administration des ventes – Service E-commerce

Avenue du Général Harris

14 054 CAEN CEDEX 4

Kun returneringsomkostningerne for Produktet/Produkterne er på Kundens regning.

Det skal mindes Kunden om, at i henhold til artikel L. 221-23 i Forbrugerloven kan hans ansvar blive pålagt i tilfælde af værdiforringelse af Produkterne som følge af håndteringer, der ikke er nødvendige for at fastslå Produkternes art, egenskaber og funktionalitet. Hvis UNILUX ved modtagelse konstaterer, at Produkterne er brugt (f.eks. revne sider i notesbøger, åbnede plastikpakker til revisionskort, brugte tuscher osv.), vil det pågældende produkt ikke blive refunderet, da det ikke kan sælges igen.

7.3 TILBAGEBETALING TIL KUNDEN I TILFÆLDE AF FORTRYDELSE

I tilfælde af Kundens fortrydelse under de ovennævnte betingelser, forpligter UNILUX sig til at tilbagebetale Kunden hele det betalte beløb, inklusive leveringsomkostninger, inden for fjorten (14) dage fra datoen, hvor UNILUX bliver informeret om Kundens beslutning om at fortryde. UNILUX har dog ret til at udskyde tilbagebetalingen indtil modtagelsen af Produkterne eller indtil Kunden har fremlagt bevis for afsendelse, alt efter hvilken dato der kommer først.

UNILUX foretager tilbagebetalingen ved brug af samme betalingsmiddel, som Kunden anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har accepteret et andet betalingsmiddel, forudsat at tilbagebetalingen ikke påfører Kunden ekstra omkostninger.

Under alle omstændigheder er UNILUX ikke forpligtet til at tilbagebetale ekstra omkostninger, hvis Kunden udtrykkeligt har valgt en dyrere leveringsmetode end den standardlevering, som UNILUX tilbyder.

I tilfælde af delvis udøvelse af fortrydelsesretten vil der ikke blive tilbagebetalt leveringsomkostninger, hvis disse er faste. Omvendt, hvis leveringsomkostningerne afhænger af antallet af bestilte Produkter, vil tilbagebetaling af leveringsomkostninger ske proportionalt med de Produkter, der er genstand for fortrydelsen.

ARTIKEL 8: KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til at give UNILUX alle nødvendige oplysninger for korrekt gennemførelse af bestillingerne. Kunden er ansvarlig for indholdet og nøjagtigheden af de oplysninger, han sender til UNILUX.

Valget og brugen af Produkterne sker på Kundens eget ansvar.

Kunden skal sørge for at holde Produkterne i god stand, følge opbevaringsinstruktionerne og bruge dem i overensstemmelse med deres formål, herunder overholde UNILUXs anbefalinger (f.eks. SCRIBZEE®-indlæg i notesbøger).

Som nævnt i artikel 3.1 i disse betingelser, skal Kunden downloade SCRIBZEE®-applikationen gratis på sin smartphone eller tablet via Google Play eller App Store for at kunne benytte alle funktionerne i Produkterne.

ARTIKEL 9: LOVBESTEMTE GARANTIER / KLAGER / RETURNERINGER

9.1 LOVBESTEMTE GARANTIER

UNILUX er ansvarlig for manglende overensstemmelse af varen i henhold til artikel L. 217-4 og følgende i Forbrugerloven og for skjulte mangler i den solgte vare i henhold til artikel 1641 og følgende i Civil Code.

I denne sammenhæng kan Kunden fremsætte krav under den lovbestemte garanti for overensstemmelse eller for skjulte mangler ved at sende sin klage til UNILUX på den adresse, der er angivet i artikel 1 i disse generelle betingelser.

Når Kunden gør krav på den lovbestemte garanti for overensstemmelse:

  • har han to (2) år fra leveringstidspunktet til at handle;
  • kan han vælge mellem reparation eller udskiftning af varen, med forbehold af omkostningsbetingelserne i artikel L. 217-9 i Forbrugerloven;
  • er han fritaget for at bevise eksistensen af manglen på overensstemmelse i de første fireogtyve (24) måneder efter levering af varen.

Den lovbestemte garanti for overensstemmelse gælder uafhængigt af eventuelle kommercielle garantier.

Kunden kan beslutte at gøre krav gældende for skjulte mangler ved varen i henhold til artikel 1641 i Civil Code. I denne situation kan han vælge mellem annullering af salget eller en prisreduktion i henhold til artikel 1644 i Civil Code.

9.2 KLAGER OG RETURNERINGER

Medmindre klagen fremsættes under den lovbestemte garanti for overensstemmelse, skal Kunden give enhver dokumentation for virkeligheden af de opdagede mangler eller uregelmæssigheder.

Under alle omstændigheder, i tilfælde af en klage, skal Kunden give UNILUX alle muligheder for at verificere disse mangler eller uregelmæssigheder.

Med forbehold af den eventuelle udøvelse af fortrydelsesretten, skal enhver returnering af Produktet godkendes udtrykkeligt af UNILUX.

Produkterne skal returneres i perfekt stand med alt tilbehør, der eventuelt blev leveret af UNILUX.

Returneringen vil, afhængigt af tilfældet, resultere i udskiftning af Produkterne eller en tilbagebetaling til Kunden efter kvalitativ og kvantitativ kontrol af de returnerede Produkter. Omkostningerne og risikoen ved forsendelse og returnering pålægges Kunden, hvis manglen på overensstemmelse ikke er påvist.

ARTIKEL 10: ANSVAR

UNILUX kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtig opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, der kan tilskrives Kunden, især ved indtastning af hans bestilling.

UNILUX kan ikke holdes ansvarlig eller anses for at have svigtet i henhold til disse betingelser for enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse, når årsagen til forsinkelsen eller manglende opfyldelse skyldes en force majeure, som defineret ved lov eller retspraksis.

UNILUX frasiger sig ethvert ansvar for valg af Produkterne af Kunden, skader som følge af ændringer foretaget af Kunden på Produkterne, eller skader som følge af Kundens manglende overholdelse af anbefalinger for opbevaring eller brug af Produkterne.

UNILUX kan ikke holdes ansvarlig for skader, midlertidige eller permanente, forårsaget på Kundens computersystem, ej heller for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af adgang eller navigation på Webstedet. Dataoverførsel via internettet kan medføre fejl og/eller gøre Webstedet utilgængeligt. Derfor kan UNILUX ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden og afbrydelsen af online-tjenesten.

 

ARTIKEL 11: PERSONDATA

UNILUX indsamler og behandler Kundernes persondata i overensstemmelse med den gældende lovgivning om persondata og i henhold til den Privatlivspolitik, som virksomheden har udarbejdet.

UNILUX's Privatlivspolitik supplerer disse generelle salgsbetingelser og udgør en integreret del heraf. Derfor opfordrer UNILUX kunderne til at læse den ved at klikke HER.

ARTIKEL 12: INDSIGELSE MOD TELEFONISK MARKEDSFØRING

Kunden informeres af UNILUX om, at de kan tilmelde sig en liste for at modsætte sig telefonisk markedsføring (Bloctel-listen). Det præciseres dog, at denne tilmelding ikke forhindrer UNILUX i at kontakte Kunden telefonisk med henblik på at opfylde den foreliggende kontrakt.

ARTIKEL 13: GÆLDENDE LOV

Disse betingelser og deres konsekvenser er underlagt fransk lovgivning. Sproget i disse betingelser og forholdet mellem parterne er fransk.

ARTIKEL 14: TVISTER / MÆGLING

Kunden erklærer at være blevet informeret af UNILUX om muligheden for at benytte en forbrugerklagemægling i tilfælde af en tvist.

Kunden kan derfor gratis indbringe enhver tvist med UNILUX for mæglingsorganet MEDICYS, som UNILUX er medlem af, enten elektronisk (conso.medicys.fr) eller pr. post (MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris). MEDICYS mæglingsorgans hjemmeside er som følger: https://medicys-consommation.fr/.

Før kunden henvender sig til mæglingsorganet MEDICYS, forpligter Kunden sig til at sende sin klage til UNILUX's kundeservice på de kontaktoplysninger, der er anført i artikel 1 i disse generelle betingelser.

Desuden informerer UNILUX Kunden om, at der findes en platform for online tvistbilæggelse, oprettet af Europa-Kommissionen, som letter uafhængig, udenretslig tvistbilæggelse mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Denne platform kan tilgås via dette link.

ARTIKEL 15: OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

I henhold til artikel L. 217-15 i Forbrugerloven gengives nedenfor artiklerne L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 og L. 217-16 i Forbrugerloven samt artikel 1641 og første afsnit i artikel 1648 i Civilretten, som Kunden udtrykkeligt anerkender at have læst inden afgivelse af sin ordre.

Artikel L. 217-4 i Forbrugerloven

Sælgeren leverer en vare i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for mangler ved overensstemmelsen, der findes ved leveringen.

Sælgeren er også ansvarlig for mangler ved overensstemmelsen, der skyldes emballagen, monteringsvejledningen eller installationen, når denne er hans ansvar i henhold til kontrakten eller er udført under hans ansvar.

Artikel L. 217-5 i Forbrugerloven

Varen er i overensstemmelse med kontrakten:

1° Hvis den er egnet til den sædvanlige brug af en lignende vare og, hvor det er relevant:

  • hvis den svarer til den beskrivelse, som sælgeren har givet, og har de kvaliteter, som sælgeren har præsenteret for køberen som en prøve eller model;

  • hvis den har de kvaliteter, som en køber med rimelighed kan forvente i lyset af offentlige udtalelser fra sælgeren, producenten eller hans repræsentant, især i reklamer eller mærkning;

2° Eller hvis den har de karakteristika, der er fastlagt ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til ethvert særligt formål, der søges af køberen, som er blevet meddelt sælgeren, og som sidstnævnte har accepteret.

Artikel L. 217-12 i Forbrugerloven

Retssagen som følge af mangler ved overensstemmelse skal anlægges inden for to år fra leveringsdatoen.

Artikel L. 217-16 i Forbrugerloven

Når køberen anmoder sælgeren om reparation af en vare, der er dækket af garantien, inden for garantiperioden, forlænges garantiperioden med enhver periode, hvor varen er ude af drift i mindst syv dage.

Denne periode løber fra køberens anmodning om indgriben eller fra den pågældende vares tilgængelighed til reparation, hvis denne tilgængelighed er senere end anmodningen om indgriben.

Artikel 1641 i Civilretten

Sælgeren er ansvarlig for skjulte mangler ved den solgte genstand, som gør den uegnet til det formål, den er beregnet til, eller som nedsætter denne brug i en sådan grad, at køberen ikke ville have købt den, eller ville have givet en lavere pris, hvis han havde kendt til dem.

Artikel 1648 i Civilretten, første afsnit

Retssagen som følge af skjulte mangler skal anlægges af køberen inden for to år fra opdagelsen af manglen.

 

BILAG 1

BILAG TIL ARTIKEL R. 221-1 I FORBRUGERLOVEN

MODEL AF FORTRYDELSESFORMULAR

(Udfyld og returner venligst denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten.)

Sendes med post til:

HAMELIN SAS – Salgsadministration / E-handelsafdeling – Avenue du Général Harris – 14 054 CAEN CEDEX 4

ELLER via e-mail: revision.my-UNILUX@hamelinbrands.com

Jeg meddeler hermed min fortrydelse af kontrakten vedrørende salget af følgende produkt(er):

Reference + Produktnavn + Antal ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ordrenummer: ……………………………………………….

Bestilt den: ………………………………………………………

Modtaget den: …………………………………………………

Dit navn:

………………………………………………………………………

Din adresse: